AllemanCaton707

Материал из НГПУ им. К.Минина
Перейти к: навигация, поиск

Отново през тази година, по подобие на модела през 2011 г. тестът за матурата по български език и литература ще бъде окончателно оформен много рано сутринта преди изпита. Тази предпазна мярка се предприема, тъй като през 2010 г. трите теми за изпита изтекоха предварително по време на брайлирането на материалите, а впоследствие последваха и уволнения на двама чиновници от министерството. Впоследствие пък чиновникът беше въстановен на работа. В създаването на теста вече участват журналисти и експерти от министерството. Тестът е разделен на сегменти. По този начин се определя сложността на изпита. Според министерството на образованието тази методика няма да бъде променяна скоро и по този начин ще бъде организиран и изпита за матура 2013 по Български Език и Литература.

матура по БЕЛ

Един от елементите, например, е последният четиридесет и първи въпрос, който е създаване на есе или аргументативен текст. За него има 30 различни теми, като само една от тях ще бъде избрана. Друг раздел на теста по Български Език и Литература се формира от пунктуационните въпроси. Това позволява от тях също на случаен принцип да бъде избиран само един вариант. Така сегмент по сегмент рано сутринта ще бъде създаден тестът.

изпит БЕЛ

По интернет той ще бъде изпратен до училищата, които ще го разпечатат. Също сутринта обаче същият този тест трябва да бъде изпратен до училищата за незрящи деца, където ще бъде и брайлиран. Това е новият вариант в организацията на матурата, който не пзоволява да се стигне до изтичане на информация. Всичко това изисква доста организационна работа в много кратки срокове, тъй като в 8 часа сутринта учащите трябва да получат теста си. През тази година няма промяна в регламента при провеждане на държавния зрелостен изпит по Български Език и Литература.

Матура

Матурата се състои от четиридесет и един въпроса, като последният въпрос ще бъде изтеглен от 30 възможни теми. Учениците отново ще имат възможност да създадат аргументативен текст под формата на есе или на интерпретативно съчинение върху откъс от изучавана литературна творба. Продължителността за решаване на матурата ще е 4 астрономически часа. А точкуването става по следния начин - 70 точки се дават за вярно решени текстови задачи и тридесет за аргументативен текст.